Tadalia
Tadalia (Tadalia)
Tadalia används som behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. Tadalia ökar blodflödet till penis och kan hjälpa män med ED (impotens) att få och bibehålla en tillfredställande erektion för sexuell aktivitet. Läkemedlet verkar snabbt och effekten kommer att överträffa alla dina förväntningar.
Förpackning
Pris
Per Strips
Du Sparar
20 mg x 10 Strips
kr475.44
kr47.55
kr0.00
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 20 Strips
kr842.01
kr42.11
kr108.98
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 30 Strips
kr1 159.04
kr38.64
kr267.49
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 40 Strips
kr1 386.90
kr34.67
kr515.17
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 50 Strips
kr1 585.04
kr31.70
kr792.57
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
Produktbeskrivning

Användning


Den aktiva ingrediensen i Tadalia strips är tadalafil – 20 mg. Läkemedlet kommer i strips – 10 st per paket. Tadalafil orsakar inte en erektion, utan påverkar effekten av sexuell stimulation. Den fysiologiska reaktionen av penis erektion involverar en frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. NO aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som producerar glatt muskulatur och inflödet av blod till corpus cavernosum. Detta läkemedel kan även användas för behandling av godartad prostataförstoring (förstorad prostata), pulmonell arteriell hypertension samt för förbättrad fysisk kapacitet för män och kvinnor.


Dosering och anvisning


Tadalia strip tas 20 mg oralt en gång per dag åtminstone en timme innan förväntad sexuell aktivitet, men inte mer än en gång per dag. Riv zip-lock påsen och ta ut Tadalia plastlådan. Lägg en TADALIA strip på tungan och låt den smälta. Så snart den smälter ger dig det en fräsch smak i munnen och den aktiva ingrediensen går omedelbart ut i blodströmmen genom munnens slemhinnor. Effekten börjar redan efter 06-15 minuter. Den fullständiga effekten kommer inom 15 minuter och kan vara upptill 36 timmar. Doseringen av Tadalia kan variera från en användare till en annan, beroende på läkarens ordinationer.
Tadalafil kan ta med eller utan mat.
Ha inte sönder eller bryt en Tadalia strip.
Tadalia kan bidra till att uppnå erektion vis sexuell stimulering. En erektion kommer ej att uppkomma genom att bara ta en strip. Följ din läkares anvisning.
Om du under sexuell aktivitet blir yr, illamående, känner smärta, domningar eller stickningar i bröstet, armar, nacke eller käke, sluta genast och kontakta din läkare omgående. Du kan ha fått en allvarlig biverkning av tadalafil. Ta inte Tadalia för erektil dysfunktion om du tar Adcirca för pulmonell arteriell hypertension.


Försiktighetsåtgärder


Det rekommenderas starkt att rådgöra med din läkare eller apotekare innan du börjar använda tadalafil och berätta om du har någon allergi mot detta läkemedel eller tar andra mediciner för att behandla pulmonell arteriell hypertension, såsom riociguat (Adempas).
Ta inte tadalafil om du även använder nitratläkemedel för bröstsmärtor eller hjärtproblem. Detta inkluderar nitroglycerin, isosorbiddinitrat, och isosorbidmononitrat. Nitrater finns även i visa droger såsom amylnitrit eller nitrit ( "poppers"). Intag av tadalafil i sammanband med nitratläkemedel kan orsaka plötsligt och allvarligt blodtrycksfall. Tadalafil kan även minska blodflödet till synnerven i ögat vilket kan leda till plötslig förlust av synen. Detta har skett hos ett litet antal personer som tar Viagra eller andra liknande tadalafil läkemedel. De flesta av dessa personer hade även redan existerande ögonproblem eller riskfaktorer för blodkärlssjukdomar (såsom hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, kranskärlssjukdom, rökning, eller var över 50 år gammal). Det är oklart om tadalafil är den verkliga orsaken till synnedsättning.


Kontraindikationer


Intag av alkohol i sammanband av Tadalia kan orsaka farliga och oönskade biverkningar.
Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med tadalafil och leda till oönskade biverkningar. Undvik intag av grapefrukt samtidigt som Tadalia. Undvik att använda andra läkemedel för att behandla impotens, såsom alprostadil eller yohimbine utan att först tala min din läkare.


 


 


Möjliga biverkningar
Sök akut medicinsk hjälp om du uppvisar tecken på en allergisk reaktion mot Tadalia: nässelfeber, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.
Sluta att använda tadalafil och sök akut medicinsk hjälp om du har: smärtsam erektion som varar längre än 4 timmar (förlängd erektion kan skada penis); synförändringar eller plötslig synförlust; eller symptom av hjärtattack såsom bröstsmärta eller tryck, smärta som sprider sig till käke eller axeln, illamående, svettningar.
Ring din läkare omedelbart om du har: ringningar i öronen, eller plötslig hörselnedsättning; oregelbundna hjärtslag; svullnad i händer, vrister eller fötter; andnöd; krampanfall (konvulsioner); eller yrsel med en svimningskänsla.
Vanliga rapporterade biverkningar av tadalafil är huvudvärk, dyspepsi, myalgi, illamående, ryggsmärta, smärta i extremiteterna och rodnad. Andra biverkningar inkluderar övre luftvägsinfektion, myalgi, ryggsmärta, nästäppa och hosta. Vissa tadalafil biverkningar behöver inte någon läkarvård. När din kropp vänjer sig vid medicinen kan dessa biverkningar försvinna gradvis. Men kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar kvarstår eller om du är orolig för dem: magsyra eller uppstötningar; rapningar; halsbränna; dålig matsmältning; magbesvär smärta eller uppkördhet.
Om du märker av någon av följande biverkningar eller andra som inte nämnts ovan – kontakta din läkare eller apotekare.


Läkemedelsinteraktion


Rådgör med din läkare innan du tar Tadalia. Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och om du börjar eller slutar använda: ett antibiotikum eller läkemedel mot svamp; antiviralt läkemedel för behandling av hepatit C eller HIV / AIDS; läkemedel för att behandla högt blodtryck eller prostatasjukdom; läkemedel för krampanfall.
Denna lista är inte fullständig. Andra läkemedel kan interagera med tadalafil inklusive receptbelagda samt receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott. Alla möjliga interaktioner anges inte i denna medicineringsguide. Kontakta din läkare eller apotekare för mer information.


Missad dos


Om tadalafil används vid behov är det inte sannolikt att du kommer ha ett doseringsschema. Om du tar tadaldafil varje dag och missar en dos, ta då den missade dosen så fort du kommer ihåg. Skippa den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera för den missade dosen.


Överdos


Om du tror att du har tagit för mycket av Tadalia – sök akut medicinsk vård eller ring 112.


Förvaring


Förvara Tadalia vid rumstemperatur 77 ° F (20-25 ° C). Förvara bort från fukt och värme. Förvara aldrig läkemedel i badrummet. Förvara alltid alla läkemedel oåtkomligt för barn och husdjur.


Avtal


Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.