Sildigra
Generic Sildigra (Sildenafil Citrate)
De flesta män som börjar uppleva erektil dysfunktion (ED) kommer att söka hjälp, och Sildigra är ett läkemedel som kanske kan hjälpa. Läkemedlet innehåller sildenafilcitrat för att säkerställa att du aldrig behöver känna dig orolig för din sexuella prestation. I vissa fall använder de Sildigra för multifunktionsändamål som att använda det för att behandla pulmonell artär hypertoni. Läkemedlet kan användas så länge som det har ordinerats.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
100 mg x 10 tabletter
$24.99
$2.50
$0.00
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
100 mg x 20 tabletter
$37.99
$1.90
$12.00
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
100 mg x 30 tabletter
$46.99
$1.57
$27.90
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
100 mg x 60 tabletter
$86.99
$1.45
$63.00
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
100 mg x 80 tabletter
$105.99
$1.32
$94.40
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
100 mg x 90 tabletter
$107.99
$1.20
$117.00
Nästa order 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
100 mg x 120 tabletter
$129.99
$1.08
$170.40
Nästa order 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
100 mg x 270 tabletter
$261.99
$0.97
$413.10
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis Ed rättegång pack
+ Gratis standard airmail leverans
100 mg x 360 tabletter
$312.99
$0.87
$586.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis Ed rättegång pack
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning
Dosering av Sildigra

Sildigra tas ungefär 30-60 min före sexuell aktivitet. Ta inte Sildigra mer än en gång per dag.
En fet ,större måltid kan påverka Sildigras effekt negativt.Effekten av Sildigra brukar hålla i sig 4-6timmar.
Försök att inte ta Sildigra i samband med att du ätitgrapefrukt eller druckit grapefrukt juice.Försiktighetsåtgärder med Sildigra


Innan du börjar intag av Sildenafil Citrate, berätta det för en läkare om du är allergist emot det eller har andra former av allergier.
Äldre folk kan vara mer utsatta för Sildigra bieffekter - läs mer om dem längre ner på sidan.Sildigra i samband med andra mediciner


Sildigra skall ej tas i kombination med andra mediciner för att behandla impotens, inte heller i samband med nitrater för bröst och hjärtproblem.
Sildigra skall aldrig intas av barn eller kvinnor eller inte heller av personer med överkänslighet emot dess aktiva substans Sildenafil Citrat.Möjliga bieffekter av Sildigra


De vanligaste bieffekterna av Sildigra är huvudvärk, rodnader, oroli mage, ökad känslighet emot ljus, yrsel och diarre.En allergisk alvarlig reaktion mot Sildigra är sällsynt, men upsök genast sjukhus om detta händer.De flesta som använder Sildigra får aldrig några bieffekter.Om du märker av några bieffekter som inte anges här på sidan bör du genast söka läkarvård.Att blanda Sildigra med andra mediciner


Sildigra får ej tas i kombination med såkallade"poppers" innehållandes amyl eller butyl nitrite; alpha-blockerare mediciner; andra mediciner för att behandla impotens;ediciner du tar för högt eller för lågt blodtryck m.m Konslutera med en läkare eller specialist om du känner dig det minsta osäker på om just du kan ta Sildigra.Missad dos av Sildigra


Sildigra tas inte efter något schema , utan Viagra intas då det behövs och där det behövs.Överdosering av Sildigra


Om du tror att du överdoserat Sildigra bör du genast uppsöka läkarvård. Symptom på en överdosering kan vara ojämn hjärtrytm, svimningar eller bröstsmärtor.Förvaring av Sildigra


Förvara Sildigra i rumstempratur (20-25 C) borta från soljus och fukt. Förvara inte Sildigra på fuktiga ställen som tex badrumskåpet. Håll Viagra otillkomligt ifrån barn och husdjur.Avtal


Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.