Plaquenil
Generic Plaquenil (Hydroxychloroquine)
Plaquenil är ett standardmedicinskt läkemedel som kan behöva användas när läkare behöver behandla specifika sjukdomar. Med tanke på att det är så mycket som spelar roll när man ska förstå ett visst läkemedel, vill vi ta en titt på Plaquenil för att se vad det gör, samt hur man kan leva med det.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
200 mg x 10 tabletter
$13.99
$1.40
$0.00
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 20 tabletter
$24.99
$1.25
$3.00
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 30 tabletter
$34.99
$1.17
$6.90
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 60 tabletter
$62.99
$1.05
$21.00
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 90 tabletter
$85.99
$0.96
$39.60
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 120 tabletter
$99.99
$0.83
$68.40
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 180 tabletter
$129.99
$0.72
$122.40
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 270 tabletter
$180.99
$0.67
$197.10
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 360 tabletter
$224.99
$0.62
$280.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
400 mg x 10 tabletter
$22.99
$2.30
$0.00
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 20 tabletter
$41.99
$2.10
$4.00
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 30 tabletter
$56.99
$1.90
$12.00
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 60 tabletter
$103.99
$1.73
$34.20
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 90 tabletter
$141.99
$1.58
$64.80
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 120 tabletter
$171.99
$1.43
$104.40
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 180 tabletter
$223.99
$1.24
$190.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
400 mg x 270 tabletter
$291.99
$1.08
$329.40
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
400 mg x 360 tabletter
$337.99
$0.94
$489.60
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Allmänt bruk
Plaquenil, även känt som Hydroxychloroquine, är ett läkemedel som har några olika användningsområden för att hjälpa och hantera vissa sjukdomar. En av de vanligaste anledningarna till att använda det här läkemedlet är för att behandla och förhindra malaria. Läkare kan rekommendera att man tar Plaquenil om man ska besöka eller exponeras för platser där malaria förekommer.

Plaquenil används även för att hjälpa och behandla autoimmuna sjukdomar som lupus och artrit. Detta läkemedel är känt som ett sjukdomsmodifierande läkemedel som jobbar tillsammans med kroppen för att minska vissa symtom av autoimmuna sjukdomar.

Dosering och anvisning
Plaquenil kommer oftast i tablettform. Dessa tabletter administreras oftast i storlekar av 200 mg per dos. Plaquenil är lik de flesta andra tabletter, både vad gäller storlek, form och färg. Av den anledningen borde tabletterna märkas med läkemedlets namn på sidan.

Hur många tabletter du måste ta beror helt och hållet på vad du behandlas för. Vissa människor kanske endast behöver en tablett i månaden tillsammans med mat eller mjölk för att få de nödvändiga effekterna som krävs.

Försiktighetsåtgärder
Trots den breda skara fördelar som erbjuds av det här läkemedlet, finns det några försiktighetsåtgärder som måste vidtas innan du börjar använda läkemedlet. Detta gäller särskilt för er som lider av gastrointestinala, kardiovaskulära eller neurologiska problem.

Patienter med historik av njurproblem eller problem som involverar blodet bör vara extra försiktiga med läkemedlet eftersom att det kan utlösa problem som anemi om kroppen reagerar dåligt på läkemedlet. Dessa läkemedel är mycket farliga när de exponeras för barn, av den anledningen måste ammande mödrar och de med barn vara medvetna om de risker som denna medicin utgör för yngre barn.

Kontraindikationer
Att använda Plaquenil ses som en kontraindikation när den exponeras för patienter som är mer känsliga för föreningar som innehåller 4-aminokinoliner. Det finns kontraindikationer bland mindre barn och för de som fortfarande ammar från sina mödrar, detta eftersom att de är känsligare än äldre människor när de exponeras för 4-aminokinoliner.

På samma sätt som yngre människor måste vara medvetna om dessa risker, måste även äldre patienter som överväger att ta det här läkemedlet vara medvetna om att det kan utgöra en risk för deras kroppar. Äldre människor är mer benägna att ha kroppssystem som är försvagade och mindre kapabla att hantera de möjliga biverkningar som läkemedlet medför.

Möjliga biverkningar
Biverkningar vid användning av Plaquenil varierar mycket eftersom att de ofta ses i olika former med människor som har unika underliggande problem. För dem med hjärtproblem kan bieffekterna av detta läkemedel inkludera hjärtsvikt i sällsynta fall, vilket då kan leda till dödsfall. På liknande sätt har vissa patienter upplevt negativa neurologiska biverkningar som yrsel och kramper vid användning av detta läkemedel. Tillsammans med dessa allvarliga biverkningar finns det även vissa som upplever lite mindre biverkningar.

Farmakologisk interaktion
Plaquenil har visat sig ha ett flertal interaktioner med olika läkemedel som kan orsaka problem eller göra att ett av de andra läkemedlen inte fungerar korrekt. Om du behöver se till att det inte uppstår några konflikter mellan detta läkemedel och andra mediciner, bör du konsultera din läkare för att säkerställa att inga negativa effekter kommer att uppstå.

Ett primärt problem som kan uppstå när man kombinerar detta läkemedel med andra mediciner är en ökad risk för arytmi. Att förstå vilka andra läkemedel du tar och hur de påverkar kroppen är det bästa sättet för att förhindra problem.

Missad dosering
Att förstå vad du ska göra om du missar en dosering av ditt läkemedel är viktigt för att säkerställa att du vidtar nödvändiga åtgärder för att återhämta dig. Om du missar en dosering av Plaquenil bör du alltid informera din doktor om detta. De kan föreslå att du antingen tar dosen sent, eller helt enkelt hoppar över en cykel.

Ta aldrig dubbel dosering av ditt läkemedel, särskilt om du försöker att ta den missade doseringen under samma tidsram som den nya dosen. Din läkare kan säga åt dig att helt enkelt hoppa över doseringen, eller att du ska ta den vid en annan tidpunkt för att förhindra problem.

Överdos

Detta läkemedel absorberas snabbt i kroppen och kommer att stöta på problem efter bara 30 minuter hos vissa patienter. Det viktigaste att göra när du tror att du har överdoserat det här läkemedlet är att notifiera din läkare och sjukvård för att du ska kunna få hjälp. Det finns ett flertal olika problem som kan uppstå om du överdoserar detta läkemedel.

Patienter kommer troligtvis att omedelbart behöva läkarvård för att säkerställa att de inte upplever svåra och ibland dödliga hjärt- och andningsbesvär som kan uppstå vid överdosering av detta läkemedel.

Förvaring

Det här läkemedlet ska förvaras på samma sätt som de flesta läkemedel i tablettform. Att behålla läkemedlet i dess ursprungsförpackning i rumstemperatur kommer att bevara det bäst. Håll det borta från fukt och starkt ljus, samt från temperaturer som är väldigt varma eller kalla.

Säkerställ att läkemedlet är utom räckhåll för barn, samt att förpackningen alltid är förseglad. Konsultera din doktor för hur du ska göra dig av med läkemedlet när du är klar med din behandling.

Slutsats

Plaquenil är ett väldigt kraftfullt läkemedel som kan hjälpa många patienter. Det här läkemedlet bör dock endast användas när det verkligen behövs, detta eftersom att det kan ha svåra biverkningar när det används av fel personer. Det kan i vissa fall även vara dödligt.

 

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.