Abilify
Generic Abilify (Aripiprazole)
Abilify är en antipsykisk medicin för att motverka symptom av schizofreni.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
10 mg x 60 tabletter
kr746.45
kr12.41
kr0.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 90 tabletter
kr891.89
kr9.89
kr226.87
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
15 mg x 30 tabletter
kr484.68
kr16.19
kr0.00
Nästa order 10% rabatt
15 mg x 60 tabletter
kr765.84
kr12.80
kr203.60
Nästa order 10% rabatt
15 mg x 90 tabletter
kr1 037.32
kr11.54
kr418.84
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
20 mg x 30 tabletter
kr814.32
kr27.15
kr0.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 60 tabletter
kr1 308.79
kr21.81
kr319.95
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 90 tabletter
kr1 764.48
kr19.58
kr680.62
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 120 tabletter
kr2 113.51
kr17.65
kr1 140.19
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
20 mg x 180 tabletter
kr2 850.37
kr15.80
kr2 041.86
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning


Abilify är en tillägsmedicin för att behandla depression, schizofreni, manisk och blandade episoder vid bipolär sjukdom hos vuxna och barn och ungdomar och även för irritabilitet i samband med autistiska störningar hos barn. Verkningsmekanismen av Abilify är okänd.Det visar partiell agonism vid D2 receptorn, det är också en partiell agonist på 5-HT1A receptorn, och visar också en antagonist profil på 5-HT2A-receptorn. Den har måttlig affinitet för histamin och alfa adrenerga receptorer och ingen nämnvärd affinitet för kolinerga muskarina receptorer.Dosering och användning


Ta Abilify en gång per dag, tillsammans eller utan mat. Den vanliga startdoseringen är 10 eller 15mg, senare kan dosen ökas för att uppnå den önskade effekten.Försiktighetsåtgärder


Denna medicin har ej godkänts för användning hos äldre patienter med prykiskt relaterade eller dementa problem, PGA risk för död. Antidepressiva mediciner kan öka självmordtankar, specielt om det skett ändringar i doseringen i början på medicineringen. Abilify är inte godkänt att användas hos pediatriska patienter med depressioner. Då Abilify kan påverka omdöde, tänkande, och de motoriska färdigheterna, så bör du tänka på att inte ta medicinen innan tex bilkörning. Om du inte är säker att medicinen inte påverkar dig på det sättet.Informera din läkare om du är gravid eller tänkt och bli gravid eller ammar innan du tar denna medicin.Undvik intag av alkohol tillsammans med denna medicin.
Undvik överansträngning och uttorkning eller ett ostabilt blodsocker när du tar abilify. Om du lider av diabetes bör du övervaka dina blodsocker värden regelbundet.